fotografie, projectbegeleiding, redactie en vormgeving

Samenwerkingsverband tussen Baukje Zijlstra en Roelof van der Schaaf

Fotografie en vormgeving

Fotogalerie

Het archief is te groot om helemaal online te zetten. Zoekt u iets? Misschien hebben wij het.

Collages Franeker

Enkele voorbeelden van fotocollages

Projectbegeleiding en redactie

PROJECTCOÖRDINATIE & AUTEURSBEGELEIDING

– planningen maken

– auteursinstructies en/of redactiehandleidingen schrijven

– redactie- en vormgevingsproces coördineren

– proevencontrole tot aanleveren schoon, drukklaar bestand

– van eerste opzet tot definitieve tekst

– online en offline begeleiding tijdens het schrijven

– tips en suggesties a.d.h.v. proefteksten

– feedback op één of meer (her)schrijfrondesINHOUDELIJKE & TAALKUNDIGE REDACTIE

– checken inhoudsopgave, koppen en verwijzingen

– zijn opbouw en structuur logisch en consequent?

– klopt het verhaal?

– kloppen de feiten?

– moeten bronnen, links, notenapparaat, literatuurlijst en/of register gecheckt worden?

– kloppen de verwijzingen naar figuren, literatuur en/of andere bronnen?

– controle op spel-, taal- en typefouten, interpunctie, grammatica, semantiek & stijl

Franeker in detail

Fotoboek over Franeker, 260 foto’s, 96 pagina’s

Nu te koop bij de Bruna in Franeker


Onze individuele websites

Website Baukje Zijlstra

Website Roelof van der Schaaf

contact